Bakgrund

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid IMS och forskar om globala tv-nyheter, kosmopolitism och medier med fokus på televisionens skildringar av protester och sociala orättvisor. Hon är forskningsledare för det VR-finansierade projektet Infojämlikhet ur ett globalt perspektiv (2019-2022), och avslutar en komparativ studie av hur protester skildras genom tid, rum och genre (läs mer: screeningprotest.com). Denna forskning skildras framförallt i två böcker, Mediated Cosmopolitanism (Polity 2010) samt Global News: reporting conflicts and cosmopolitanism (Peter Lang 2015) och Screening Protest. Visual narratives of dissent across time, space and genre (Routledge, 2018).

Visa mer

Forskningsinriktning

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar vid liv. Hennes arbete visar att dessa tolkningar skiftar från en nyhetskultur till en annan (om det så är olika nationella kulturer, eller nationella i motsättning till globala kulturer). Hennes utgångspunkt är att journalister är bland de mest inflytelserika uttolkarna av våra samhällen och att deras berättelser om världen kan såväl hjälpa som stjälpa medborgares möjligheter att relatera till “avlägsna andra” (“distant others”).

Visa mer

Artiklar med Alexa Robertson