Bakgrund

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i statsvetenskap. Hon forskar om globala medier med fokus på skildringar av protester och sociala orättvisor, samt journalisters upplevelser av utmaningar som medförs av rapporteringen av sådana ämnen i ett medielandskap som förändras snabbt. Hon leder det VR-finansierade projektet Infojämlikhet: information inequality in a global perspective och har skrivit Screening Protest. Visual narratives of dissent across time, space and genre (Routledge, 2018), Media and Politics in a Globalizing World (Polity 2015), Global News: reporting conflicts and cosmopolitanism (Peter Lang 2015), Mediated Cosmopolitanism (Polity 2010). Alexa ger två kurser på IMS på Avancerad nivå: Media and Politics in a Globalizing World samt Politics and Popular Culture, och undervisar även på kursen Introduction to Global Media Studies. Mer information om hennes forskning finns på justinformation.se samt screeningprotest.com.

Visa mer

Forskningsinriktning

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar vid liv. Hennes arbete visar att dessa tolkningar skiftar från en nyhetskultur till en annan (om det så är olika nationella kulturer, eller nationella i motsättning till globala kulturer). Hennes utgångspunkt är att journalister är bland de mest inflytelserika uttolkarna av våra samhällen och att deras berättelser om världen kan såväl hjälpa som stjälpa medborgares möjligheter att relatera till “avlägsna andra” (“distant others”).

Visa mer

Artiklar med Alexa Robertson