Bakgrund

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på masterprogrammet vid IMS. Hon är utbildad historiker med en filosofie kandidatexamen från Stirling och en masterexamen från L.S.E. Hon flyttade till IMS efter flera år vid Statsvetenskapliga institutionen där hon tog sin doktorsexamen och blev docent. Olika insikter från hennes tidigare vetenskapliga bana sammanfattas i monografin Media and Politics in a Globalizing World (Polity 2015). Den röda tråden i hennes arbete är frågan om hur medieskildringar formuleras och utförs i en värld av präglad av mångfald och gränsöverskridande samarbeten, med särskilt fokus på globala tv-nyheter. Denna forskning skildras framförallt i två böcker, Mediated Cosmopolitanism (Polity 2010) samt Global News: reporting conflicts and cosmopolitanism (Peter Lang 2015). I forskningsprojektet ‘Screening Protest’, som sjösattes under 2015, jämför hon televisionens visuella skildringar av protester i olika perioder, världsdelar, nyhetskulturer och mediegenrer.

Visa mer

Forskningsinriktning

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar vid liv. Hennes arbete visar att dessa tolkningar skiftar från en nyhetskultur till en annan (om det så är olika nationella kulturer, eller nationella i motsättning till globala kulturer). Hennes utgångspunkt är att journalister är bland de mest inflytelserika uttolkarna av våra samhällen och att deras berättelser om världen kan såväl hjälpa som stjälpa medborgares möjligheter att relatera till “avlägsna andra” (“distant others”).

Visa mer

Artiklar med Alexa Robertson