Background

Tim Hutchings is a Postdoctoral Researcher in the Existential Terrains program, studying death, memory and ideas of the afterlife in digital cultures. He also teaches on the Masters program in JMK.

Show more

Research Interests

Dr Hutchings is a sociologist and ethnographer of digital religion. His research explores new digital forms of authority, community and ritual, the relationship between online and offline activity, and the role of media technologies in social change. His PhD (Durham University, 2010) was an ethnographic study of five online Christian churches, exploring the emergence of new religious practices and networks of belonging in social media and virtual worlds. His postdoctoral work has included studies of online storytelling and proselytism (Umeå University), Bible apps and Bible games (The Open University), and digital pilgrimage (Durham University). His study of death and bereavement began with ethnographic observations of mourning and memorialization within online communities, and has continued with studies of emotion, digital materiality and gender.

Show more

Pågående forskning

Tim Hutchings är postdoktor i forskningsprojektet Existential Terrains. Han forskar kring död, minne och idéer om livet efter döden inom digitala minnes kulturer. Hans fallstudier omfattar Svenska kyrkans digitala projekt som uppmuntrar till nya uttryckssätt för sorg och minne. Men också diskussioner på nätet om sorg bland amerikanska kristna ledare, digitala minnesritualer hos människor i Stockholm - med olika religiös trosinriktning. Tim Hutchings använder dessa fallstudier för att utveckla ett nytt "existentiellt" tillvägagångssätt i studiet av religion, medier och kultur. Samtidigt utmanar han andra forskare med intresse för död och digitala medier att vara mer nyanserade och ägna mer uppmärksamhet åt religionens roll i sorgeritualer på nätet.

Forskningsprojektet Existential Terrains leds av docent Amanda Lagerkvist och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Stockholms universitet. Läs mer på hemsidan et.ims.su.se.

Visa mer