Bakgrund

Katya Linden arbetar med en avhandling som inriktar sig på studiet av hur människor minns och sörjer döda online i Ryssland, utforskning av minnets roll, glömska och sorg relation till den ryska dödskulturens historia. Denna forskning ingår i forskningsprojektet Existential Terrains som leds av docent Amanda Lagerkvist.

Visa mer