Gunilla Hultén

Gunilla Hultén är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2014 National Conversations Intellect
2009 Journalistik och mångfald Studentlitteratur
2006 Främmande sidor Stockholms universitet

Vetenskapliga rapporter

År Titel
2016 Ryska grymheter och svensk judefara
2014 Channelling diversity in Swedish public service media

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2015 Newsroom divides Communication Papers (Media Literacy & Gender Studies)
2011 Directing diversity International Journal of Cultural Studies

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2016 Perfect profession Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries
2016 Den sårbara mångfalden SOU 2016:30, Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring
2014 A vulnerable diversity National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe
2011 In case of diversity Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2006 Främmande sidor Stockholms universitet