In English

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2014 National Conversations Gunilla Hultén Intellect
2009 Journalistik och mångfald Gunilla Hultén Studentlitteratur
2006 Främmande sidor Gunilla Hultén Stockholms universitet

Vetenskapliga rapporter

År Titel Författare
2016 Ryska grymheter och svensk judefara Gunilla Hultén
2014 Channelling diversity in Swedish publ... Gunilla Hultén

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift Författare
2015 Newsroom divides Communication Papers (Media Literacy ... Gunilla Hultén
2011 Directing diversity International Journal of Cultural Stu... Karina Horsti, Gunilla Hultén

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2016 Perfect profession Becoming a Journalist: Journalism Edu... Gunilla Hultén, Antonia Wiklund
2016 Den sårbara mångfalden SOU 2016:30, Människorna, medierna & ... Gunilla Hultén
2014 A vulnerable diversity National Conversations: Public Servic... Gunilla Hultén
2011 In case of diversity Media in Motion: Cultural Complexity ... Karina Horsti, Gunilla Hultén

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2006 Främmande sidor Gunilla Hultén Stockholms universitet