Anne Bachmann

Universitetslektor – Enheten för filmvetenskap (2013 - 2017)

Anne Bachmann är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Anne Bachmann disputerade 2013 på den filmhistoriska avhandlingen Locating Inter-Scandinavian Silent Film Culture: Connections, Contentions, Configurations, med doktorsexamen 2014. Hon undervisar bland annat i filmhistoria och har också undervisat vid andra delar av institutionen, i modevetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Visa mer

Forskningsinriktning

Forskningsintressen är visuell kulturhistoria, transmedia, Scandinavian Studies och annan transnationalitet. För publikationer, vänligen se: https://su-se.academia.edu/AnneBachmann

Visa mer