Chris Baumann

Doktorand – Enheten för filmvetenskap (2013 - 2018)

Chris Baumann är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Chris Baumann är doktorand vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Chris har examen i filmvetenskap från Newcastle University och Stockholms universitet.

Visa mer

Forskningsinriktning

Chris Baumanns nuvarande forskning är huvudsakligen inriktad på digitala medieteknologier, med särskilt fokus på hårdvara, mjukvara, och användargränssnittet för olika strömningsteknologier, inklusive mediaspelare för strömning, medieservrar för hemmet, och smarta TV-system. I sin avhandling undersöker Chris dessa enheter utifrån ett analytiskt perspektiv hämtat från det samhällsvetenskapliga studiet av teknologi – dvs. han teoretiserar om dem som ett samspel av artefakter (av människohand fabricerad produkt), bruk och sociala arrangemang.

Utöver hans forskning om medieteknologier, är Chris också involverad i olika forskningsprojekt inriktade på digital distribution, medieåtkomst och geoblockering.

Visa mer