Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2016 Films that Sell Palgrave HE UK
2013 Transition and Transformation Amsterdam University Press

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2015 Across Boundaries – Strategies of Silence and Sound in Sjöström's A Lady to Love (1930) European Journal of Scandinavian Studies