Bakgrund

Disputerade den 18 oktober 2003, Åbo Universitet, Media Studies, Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in Niskavuori Films. Studia Fennica Historica. Finnish Literature Society, Helsinki.

Visa mer

Pågående forskning

I mitt pågående forskningsprojekt ”Moving Experiences: Affective Turns in Cinema and Media Studies” (VR 2010-2012) studerar jag medieringen av känslor: hur emotioner blir kulturellt konstruerade, hur känslor handlar om tid, minne och historia och hur ’att bli berörd’ handlar om tidens och betydelsens tyngd, om upprepning, inramning och berättelser. Som ett led i detta begreppshistoriska och -analytiska projekt analyseras den ”intimisering” som medielandskapet ofta påstås genomgå eller ha genomgått den senaste tiden. I stället för att nöja sig med den allmänna tesen undersöker projektet det intima tilltalet som en estetik: skapandet av intima offentligheter och sanningsregimer samt formandet av våra sätt att förhålla oss till och ’känna med’ medierade verkligheter. Genom ett urval av tevedramer, fiktiva filmer, personliga dokumentärer samt gallerifilmer från 1960-talet till idag undersöker projektet det intima även som diskurs om sexualitet, genus och nära relationer.

I ett nytt projekt fortsätter jag studera känslopolitik i berättelser om sverigefinnar i finska och svenska medier från 1960-talet till idag. Projektet Politics of Shame and Pride: Mediating Migration between Finland and Sweden, 1960s-2010s finaniseras av Vetenskapsrådet (2012-2015) som en del av mitt projekt Vulnerability: Rethinking Representation, Politics and Materialism (VR 2012-2015).

Mina övriga forskningsintressen inkluderar film- och tv-historia, nationell film, genus, sexualitet och klass, minnespolitik, kulturellt medborgarskap, medialisering av politisk offentlighet.

Visa mer