In English

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2010 Ingmar Bergman's The Silence Maaret Koskinen University of Washington Press

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift Författare
2016 ”Reception, Circulation, Desire: Liv ... Journal of Transnational American Stu... Maaret Koskinen

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2016 ”P(owe)R, Sex, and Mad Men Swedish St... Swedish Cinema and the Sexual Revolut... Maaret Koskinen
2016 ”The Capital of Scandinavia? Imaginar... A Companion to Nordic Cinema Maaret Koskinen

Artiklar med Maaret Koskinen