Maaret Koskinen

Professor emeritus – Enheten för filmvetenskap

Forskningsområden

Böcker och antologier

Vetenskapliga rapporter

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i antologier

Artiklar med Maaret Koskinen