Mariah Larsson

Universitetslektor – Enheten för filmvetenskap (2011 - 2018)

Forskningsområden

Mariah Larsson är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Mariah Larsson började som forskarassistent i filmvetenskap vid Stockholms universitet 2012. Hon disputerade 2006 vid Lunds universitet med en avhandling om Mai Zetterling. Under åren närmast därefter undervisade hon vid Lunds och dåvarande Växjö universitet innan hon fick en postdok, finansierad av Vetenskapsrådet, vid Malmö högskola 2008. Där blev hon också anställd som lektor 2010.

Visa mer

Forskningsinriktning

Mariah Larsson har huvudsakligen forskat om film och sexualitet, men också om kvinnor och film, nationell film samt genus och populärkultur. För närvarande håller hon på att färdigställa ett manus om pornografisk film i Sverige 1971-1976, med fokus på visningskontexter och 8mm-film, men hon har också skrivit artiklar och bokkapitel om bland annat Game of Thrones, Millennium-serien, nationell/transnationell pornografi, Lukas Moodysson, och filmcensur. Hon har samredigerat tre antologier: Swedish Film: An Introduction and Reader (med Anders Marklund, 2010), Interdisciplinary Approaches to Twilight (med Ann Steiner, 2011) och Sexual Fantasies: At the Convergence of the Cultural and the Individual (med Sara Johnsdotter, 2015). Ytterligare en antologi, Beyond Swedish Summers: New Perspectives on Swedish Cinema and the Sexual Revolution, samredigerad med Elisabet Björklund, kommer att publiceras under 2016-2017. Hon har också återvänt till Mai Zetterling sedan avhandlingen och skrivit en artikel (tillsammans med Anna Stenport) om Zetterlings dokumentärfilm Of Seals and Men (1979) som skall utkomma i början av 2016.

Visa mer