Bakgrund

Kristina Riegert disputerade i statsvetenskap varefter hon arbetade som lektor i journalistik och docent inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Visa mer

Forskningsinriktning

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation (The Image War: NATO’s Battle for Kosovo in the British Media, 2003), kollektiva (nationella eller regionala) identiteter (special issue International Journal of Cultural Studies 2011), och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer (Transnational and National Media in Global Crisis, 2010). Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa ansatser där nationella eller transnationella medier ställs mot varandra. Hon har även forskat om skildringen av det politiska i nya typer av underhållningsprogram (Politicotainment: Television’s Take on the Real) samt varit medredaktör för en tvärvetenskaplig antologi om mediehus som materiella manifestationer av mediernas centrala ställning i olika länder (Media Houses: Architecture, Media and the Production of Centrality). Ett långvarigt intresse i Libanon och Mellanöstern utvecklades till ett projekt med Gail Ramsay, professor i arabiska studier. Projektet är komparativt och studerar de tio mest länkade och besökta bloggare i Libanon, Egypten och Kuwait året innan de arabiska upproren. Ett nytt forskningsintresse är hur skildringen av omvärlden och därmed globaliseringsprocesser kan skönjas i svensk kulturjournalistik i press, radio och TV under tre decennier (1985-2015).

Visa mer

Artiklar med Kristina Riegert