Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2010 Transnational and National Media in Global Crisis Hampton Press
2010 Media Houses Peter Lang
2007 Politicotainment Peter Lang
2004 News of the other NORDICOM

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2015 The Political in Cultural Journalism: Fragmented Interpretative Communities in the Digital Age Journalism Practice
2015 Understanding Popular Arab Bloggers International Journal of Communication

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2015 Kulturjournalistik Handbok i journalistikforskning

Artiklar med Kristina Riegert