Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2017 Cultural Journalism in the Nordic Countries Nordicom
2010 Transnational and National Media in Global Crisis Hampton Press
2010 Media Houses Peter Lang
2007 Politicotainment Peter Lang
2004 News of the other NORDICOM

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2015 The Political in Cultural Journalism: Fragmented Interpretative Communities in the Digital Age Journalism Practice
2015 Understanding Popular Arab Bloggers International Journal of Communication

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2016 "Politainment" The International Encyclopedia of Political Communication
2015 Kulturjournalistik Handbok i journalistikforskning

Artiklar med Kristina Riegert