In English

Bakgrund

Kristoffer Noheden är forskare och vikarierande lektor i filmvetenskap. Han disputerade i filmvetenskap vid Stockholms universitet 2015, och har en fil mag i filmvetenskap och en fil kand i kulturvetenskap från Göteborgs universitet. Han har även varit verksam som frilansskribent, skönlitterär översättare och förläggare på Sphinx Bokförlag.

Visa mer

Forskningsinriktning

Nohedens forskning är främst inriktad på surrealismen och har en tvärvetenskaplig och intermedial inriktning. Hans avhandling, Haloed Objects on Mental Parade: Myth and Magic in Post-War Surrealist Cinema, är den första större studie som ställer efterkrigstidens surrealistiska film i relation till surrealismens övergripande utveckling under och efter kriget. I centrum för undersökningen står den stora konstutställningen Le Surréalisme en 1947, i samband med vilken surrealismens grundare André Breton utannonserade att surrealismen hade genomgått en viss kursändring: surrealismen ägnade sig nu åt att söka efter en ny myt. Avhandlingen kartlägger hur detta sökande tog sig uttryck i surrealistisk konst, litteratur, tidskrifter och utställningar, genom en analys av ett brett primärmaterial, som verkar som kontext för filmer av Wilhelm Freddie, Jean-Louis Bédouin och Michel Zimbacca, Nelly Kaplan och Jan Švankmajer.

Visa mer

Pågående forskning

Nohedens nuvarande forskningsprojekt är finansierat av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och handlar om djur i surrealistisk film, konst och litteratur. Projektet är dels en historisk översikt av surrealismens djurskildringar, dels en teoretiskt grundad analys av dem, och det hämtar inspiration från djurstudier och posthumanistisk filosofi.

Han har också ett fortsatt intresse för primitivism, experimentell etnografi, intermedialitet, esoterism i förhållande till modernism, religion i begreppets bredaste bemärkelse, samt förkroppsligad filmteori.

Visa mer