Bakgrund

Jonathan Rozenkrantz är filosofie doktor i filmvetenskap. Han har varit skribent och redaktör i över ett decennium, med en rad publikationer om film, konst och mediekultur. Han undervisar för närvarande på Institutionen för mediestudier. Han är även huvudredaktör för Svenska Filminstitutets filmpedagogiska projekt gällande undervisning om Sveriges nationella minoriteter.

Hans avhandling Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic Cinema (2019) scannar 60 år av filmhistoria i jakt på videobilder, deras föreställningsvärldar, samt (med avstamp i Friedrich Kittlers och Michel Foucaults arkeologiska metoder) deras tekniska, historiska, och institutionella existensvillkor.

Visa mer

Forskningsinriktning

Jonathans forskning kretsar kring kopplingarna mellan mediers uttryck och deras existensvillkor. Han är särskilt intresserad av den analoga videons teori och historia, både som ett specifikt medium och som estetisk-konceptuellt element i fiktionsfilmer.

Han studerar även det historiska bruket av medier i psykiatrin - mer specifikt villkoren för, och implikationerna av, de autoptiska självkonfrontationstekniker som videobandets uppkomst möjliggjorde på 1960-talet.

Visa mer