Bakgrund

Jonathan Rozenkrantz är filosofie doktor i filmvetenskap. Han är författare till Videographic Cinema: An Archaeology of Electronic Images and Imaginaries (Bloomsbury 2020).

Jonathan disputerade 2019 med avhandlingen ”Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic Cinema”. Avhandlingen tilldelades Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2020. Jonathans forskning har publicerats på svenska, engelska samt överatts till tyska i antologikapitel och tidskrifter som Journal of Scandinavian Cinema och montage/av: Zeitschrift für Theorie & Geschichte audiovisueller Kommunikation.

Jonathan undervisar på Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Han har även återkommande uppdrag från Svenska Filminstitutet. Jonathan är huvudredaktör för Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna (Svenska Filminstitutet 2020) samt författare av pedagogiska filmhandledningar för lärare.

Visa mer

Forskningsinriktning

Utifrån mediarkeologiska infallsvinklar och ett intresse för såväl medieteori som mediehistoria, kretsar Jonathans forskning kring kopplingen mellan audiovisuella uttryck, deras medievillkor, och föreställningvärldarna kring medieteknologier. Hans forskning har särskilt fokuserat på den analoga videons mediearkeologi både som ett specifikt medium och som ett estetisk-konceptuellt element i fiktionsfilmer. Jonathan är särskilt intresserad av frågor som berör det historiska bruket av audiovisuella medier i psykiatrin och/som övervakningsteknologier.

Visa mer