Bakgrund

Jonathan Rozenkrantz är doktorand i filmvetenskap på Institutionen för mediestudier. Han har kandidat- och masterexamina i filmvetenskap (Stockholms universitet). Han har varit skribent och redaktör i över ett decennium, med en rad publikationer om film, konst och mediekultur. Våren 2016 tillbringade han som gästforskare på Amsterdam School for Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam.

Visa mer

Forskningsinriktning

Jonathans forskningsintressen kretsar kring relationen mellan estetik, medieteknologier, och de teoretiska diskurser som uppstår i skärningspunkten däremellan. Han är särskilt intresserad av analog video som estetisk medieteknologi och mediearkeologisk artefakt, såväl som av de ontologiska och epistemologiska frågor som väcks av heterogena medieasammansättningar (såsom video-filmkombinationer, eller animerade dokumentärer med live action-element).

Visa mer

Pågående forskning

Jonathans doktorandprojekt (2013-2018) fokuserar på de bilder och föreställningar som uppstår i skärningspunkten mellan video och film. Hans artikel "Analogue Video in the Age of Retrospectacle: Aesthetics, Technology, Subculture" (Alphaville Journal of Film and Screen Media, 2016) utforskar skiftande manifestationer av analog video i digital kultur.

Han är även intresserad av de ontologiska och epistemologiska frågor som väcks av animerade dokumentärer med live-action element - ämnet för hans masteruppsats samt påföljande artiklar "Colourful Claims: towards a theory of animated documentary" (Film International, 2011) och "Expanded epistemologies: animation meets live action in contemporary Swedish documentary film" (Journal of Scandinavian Cinema, 2016).

I maj 2017 deltog Jonathan på Media Archaeology International Graduate Summer School vid Residual Media Depot, Concordia University (Montreal, Canada), där han inledde en handgriplig studie av analog video-TV-spelshybriditet för att utforska spänningen mellan videoinspelning och ludisk interaktivitet.

Visa mer

Avhandlingsprojekt

Titel
Electronic Labyrinths: An Archaeology of Video Through the Lens of Film

Beskrivning
The PhD project Electronic Labyrinths: An Archaeology of Video Through the Lens of Film (2013-2018) engages in an archaeology of the video images and imaginaries that have emerged in the last 60 ye... Läs vidare