Bakgrund

Tove Thorslund disputerade 2018 i filmvetenskap vid Stockholms Universitet med avhandlingen Do You Have a TV: Negotiating Swedish Public Service through 1950s Programming, "Americanization," and Domesticity.

Visa mer

Forskningsinriktning

Mina forskningsintressen inkluderar film- och televisionshistoria, kulturhistoria, genusstudier, receptionsteori, minne, tid och temporalitet.

Visa mer