Bakgrund

Nadi Tofighian är lektor och forskare vid Enheten för filmvetenskap vid IMS. Han har tidigare undervisat på Linnéuniversitetet, Örebro Universitet och De La Salle University Manila. Han har även genomfört ett postdok-projekt vid Film and Media Studies Program på Yale University år 2015-2016. Han slutförde sin avhandling, Blurring the Colonial Binaries: Turn-of-the-Century Transnational Entertainment in Southeast Asia, vid institutionen år 2013 och forskar och publicerar om tidig film, kolonialhistoria, filmdistribution och Sydostasien. Hans forskningsintressen inkluderar även dokumentärfilm, postkolonialism och etnografisk film.

Visa mer

Forskningsinriktning

Mitt nuvarande forskningsprojekt "Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919" undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Det är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria, teorier kring nationsbygge och postkolonial teori. Det har som utgångspunkt att visa på vilket sätt USA, i form av dess myndigheter, distributionsbolag och enskilda individer, under perioden 1898-1919 använde distribution och visning av film för att påverka lokalbefolkningen i sina kolonier. Forskningsprojektet täcker fem geografiska områden/länder. USA erövrade i samband med det spansk-amerikanska kriget 1898 fyra forna spanska kolonier: Filippinerna, Guam, Kuba och Puerto Rico. Dessutom ingår Hawaii som gradvis annekterades av USA på 1890-talet. Jag undersöker, med ett fokus på Filippinerna, hur filmer visades och distribuerades i processen att förstärka kolonierna, skapa välvilja bland befolkningen, och amerikanisera dem.

Jag är dessutom intresserad av frågor kring nation och representation. I mitt andra forskningsprojekt (som för tillfället ligger på is) "Sveriges televisions representation och reproduktion av Sverige och svenskhet, 1956-1988" studerar och analyserar jag vad för sorts bild av Sverige som nation som skapas genom Sveriges televisions sändningar, framförallt de egen-producerade programmen. Programmen som producerades och produceras av Svensk Television och ses av miljontals tittare definierar, skapar och reproducerar en bild av Sverige och svenskhet, och blir dessutom en del av vårt kollektiva minne. Som en del av det här projektet kommer jag att analysera hur samer, romer och andra minoritetsgrupper har porträtterats i Sveriges Television och huruvida de har inkluderats som en del av nationen – bortom att sända vissa program på minoritetsspråk.

Visa mer