In English

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2008 Klasstolkningar Sven Ross JMK

Vetenskapliga rapporter

År Titel Författare
1988 Samhällsklasser i TV-fiktion Sven Ross

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift Författare
2011 Unconscious Class Awareness? The rece... OBS - Observatorio Sven Ross

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi Författare
1994 Ideologiteori och medieforskning Kommunikationens korsningar: Möten me... Sven Ross

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2008 Klasstolkningar Sven Ross JMK