Bakgrund

Chiara Faggella, fil. dr, är timlärare i Modevetenskap, Institutionen för mediestudier. Hon har magisterexamen i modevetenskap från Stockholms universitet och kandidatexamen i kommunikationsstudier (cum laude) från Università degli Studi di Pisa, Italien. Innan doktorandprogrammet arbetade Chiara som digital marknadsföringskonsult i Italien i tre år.

Visa mer

Forskningsinriktning

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshistoria i USA och Europa.

Visa mer

Pågående forskning

Chiara Faggellas forskning omfattar dels marknadsföring av italienska modeexportvaror efter andra världskriget dels klädsömnadens roll för "Made in Italy" och "Italian look" – betraktat som funktioner utvecklade för den internationella marknaden.

Visa mer