Bakgrund

Martin Karlsson påbörjade sin forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier hösten 2015. Martin har ett stort intresse för medier, kultur och historia, vilket bl.a. utmynnat i masteruppsatsen Struggling Nation (2015) där han utforskade representationen av ryska flyktingar som ankom till Sverige 1906 i tre Stockholmstidningar. I sitt avhandlingsprojekt fortsätter Martin i en liknande ådra och studerar representationen av protester i teve-nyheter från 1960-talet till idag.

Visa mer

Forskningsinriktning

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det är ett intresse som finns med i Martins masteruppsats om den svenska partipressen och som har hängt med i hans pågående avhandlingsprojekt om svensk public service-journalistik.

Visa mer

Pågående forskning

Martins forskning jämför representationen av protester i svensk public service-journalistik under olika år mellan 1965 och 2015. Syftet är att belysa hur förhållandet mellan journalistikens institutionella integritet och public service-uppdragets formulering har hanterats i nyhetsinslag om protester under olika avtals- och tillståndsperioder. Källmaterialet består främst av nyhetssändningar från det svenska nyhetsprogrammet Aktuellt och utredningar och annan dokumentation vari public service-uppdraget beretts, bestämts och tolkats genom åren. En viktig teoretisk utgångspunkt för studien är den kritik som framförts av bl.a. Mouffe, mot vad som anses vara en likriktning av det offentliga samtalet, och som också föranleder en fördjupad diskussion om regleringen av journalistik i Sverige, och resten av världen, under efterkrigstiden. Denna studie kan utgöra ett intressant bidrag till en sådan diskussion.

Visa mer