Just Information. Information Inequality in a Global Perspective

Infojämlikhet ur ett globalt perspektiv

Project

Tidsperiod: 2019 – 2023

Forskningsområden
Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik

Beskrivning

Rätten till information, till att sprida sin åsikt, till personlig integritet och till att delta i det offentliga samtalet är mänskliga rättigheter, fastslagna på global nivå i FNs resolutioner. I teorin tillfaller de alla personer överallt, oavsett kön, etnicitet eller klass. Utgångspunkten för det här projektet är att dessa rätter aldrig har varit i större behov av uppmärksamhet och beskydd. Syftet med det här projektet är att utforska den kommunikativa dimensionen av ojämlikhet under rådande globalisering genom att jämföra representationer och uppfattningar av journalister och marginaliserade grupper, på nationell och global nivå. Kompleterande delstudier behandlar medieinnehåll, journalisters uppfattningar, och upplevelserna hos de människor vars kommunikationsrättigheter har kränkts.

Projektet bidrar till forskning om jämlika villkor genom insikter om medierad kommunikation, en avgörande, men ofta förbisedd dimension. Med hjälp av ett unikt och omfattande material av nyhetssändningar från globala och nationella tv-kanaler bidrar projektet med empiriska lärdomar som är utom räckhåll för andra forskare. Projektet återvänder till klassiska texter om globalisering och media för att i dagens kontext av ökande nationalism och populism bidra till att förflytta forskningsfronten och ge empiriska svar på på frågor som inom statsvetenskap och medievetenskap främst har fått teoretiska svar. Projektets är av betydelse för studier av strategisk kommunikation och indirekta former av (själv-) censur, genom att att jämföra rättvisenarrativ från globala mediabolag finansierade av odemokratiska regeringar, företag och välfärdsstater. Projektet går bortom problemen genom att utforska journalisters och mediaaktivisters strategier och söka lösningar.

Visa mer

Om deltagaren

Alexa Robertson

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i statsvetenskap. Hon forskar om globala medier med fokus på skildringar av protester och sociala orättvisor, samt journalisters upplevelser av utmaningar som medförs av ... Läs vidare

Detaljer

Mer information finns på följande url: http://justinformation.se