Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22

Project

Tidsperiod: 2021 – 2023

Forskningsområden
Medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Detta forskningsprojekt undersöker normaliseringen av rasistiska och främlingsfientliga yttranden i den svenska offentligheten. Mer specifikt riktas fokus mot hur politiska aktörer och medier gradvis anammat rasistiska/främlingsfientliga tankefigurer och språkbruk i relation till invandring och invandrare. Utgångspunkten för projektet är att det senaste decenniet präglats av en gradvis förskjutning i hur politiska aktörer och medieaktörer talar om och representerar händelser, människor och processer relaterat till invandrare och invandring. Vi menar att den offentliga diskursen karaktäriseras av en negativ utveckling, där ett rasistiskt, diskriminerande och chauvinistiskt språkbruk successivt tenderar att normaliseras. I historisk belysning vet vi att denna normalisering kan bidra till att legitimera och förstärka diskriminerande och rasistiska åsikter i den allmänna opinionen.För att undersöka hur rasism gradvis normaliseras i den svenska offentligheten baseras projektet på tre studier som inkluderar analyser av såväl politiska texter/uttalande, medietexter och intervjuer.

Visa mer

Om deltagaren

Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Mattias Ekmans forskning rör sig över två fält. Det första rör rasism och digitala medier, och syftar till att skapa förståelse för hur... Läs vidare

Detaljer

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden