Filmens mellanstationer och underhållningens infrastruktur: Hollywood i Sverige innan ljudfilmen

Project

Tidsperiod: 2015 – 2017

Forskningsområden
Filmvetenskap

Beskrivning

Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om svensk film i relation till en globaliserad mediekultur. Det huvudsakliga föremålet för forskningen är svensk filmkultur under 1920-talet, med tonvikt på etableringen av Hollywood i Sverige. Projektet har tre konkreta målsättningar: att kartlägga etableringen av Hollywood i Sverige i dess materiella, industriella, infrastrukturella form; att granska hur det amerikanska inflytandet förhandlades i offentlig diskurs; och att analysera sambandet mellan etableringen av Hollywood i Sverige och den samtidiga omförhandlingen av film som kulturellt objekt. Frågor om distribution, cirkulation och infrastruktur står i centrum, vilket konkretiseras ytterligare genom följande analytiska gränssnitt: samspelet globalt/lokalt; samspelet mellan dominanta och alternativa kulturella formationer; samspelet mellan kommersiella och andra värden. Inom dessa ramar, och genom omfattande arkivforskning i både svenska och amerikanska arkiv såväl som diverse digitaliserade samlingar, kastar projektet nytt ljus över den svenska filmens 1920-tal, men skänker också insikter om mekanismerna för kulturella förändringsprocesser – särskilt hur dessa sker genom ett samspel mellan ekonomiska drivkrafter och offentliga förhandlingar kring kulturbegreppet.

Visa mer

Om deltagaren

Joel Frykholm

I'm Postdoctoral Research Associate at the Section for Cinema Studies, Department of Media Studies, Stockholm University. My primary research interest is early American cinema, including issues of industrial and cultural change, historic reception... Läs vidare

Detaljer