Existentiella Terränger

Minne och mening i en uppkopplad tid

Project

Tidsperiod: 2014 – 2018

Forskningsområden
Medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Vad är det att vara människa i den digitala åldern? Hur förhandlas och förstås människans villkor i en uppkopplad tid? Frågor om vad som är meningen, vem jag är och var, och hur jag framträder inför andra framstår alltmer som sammantvinnade med det digitala livet. Dessutom har Internet och digitala medier kommit att bli platser där människor både söker och ger uttryck för existentiella frågor i samband med förlust och trauma. Vår kommunikationskultur, som en existentiell terräng, erbjuder alltså nya rum för att utforska vad som är viktigt i livet, och ställer oss samtidigt inför nya sådana frågor och utmaningar. *Existentiella terränger *består av forskning om digitaliseringen i ett existentiellt perspektiv, med ett specifikt fokus på digitala minneskulturer, döden och det digitala efterlivet. Programmet syftar till att utgöra en nod för forskning och diskussioner om digitala medier och existentiella frågor, också genom att stå som värd och initiativtagare till ett nationellt, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt nätverk med löpande seminarieverksamhet: DIGMEX.

Kontakt: Amanda Lagerkvist, projektledare: amanda.lagerkvist@ims.su.se För intresseanmälananmälan och frågor om nätverket och programverksamheten: Yvonne Andersson, nätverkskoordinator och forskningsassistent: yvonne.andersson@ims.su.se

Visa mer

Om deltagarna

Timothy Hutchings

Tim Hutchings is a Postdoctoral Researcher in the Existential Terrains program, studying death, memory and ideas of the afterlife in digital cultures. He also teaches on the Masters program in JMK. Läs vidare

Amanda Lagerkvist

Amanda Lagerkvist is an Associate Professor of Media and Communication Studies and Wallenberg Academy Fellow in the Department of Media Studies at Stockholm University. . With a PhD from Stockholm University in 2005, she had a two-year postdoc the... Läs vidare

Katerina Linden

Katya is working on a dissertation focused on death online in contemporary Russia, investigating the role of memory, forgetting and the connective presence of mourning in relation to the history of Russian death culture. This work is a part of the... Läs vidare

Michael Westerlund

Fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade 2010-06-04 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne. I det pågående forsknings- och implementeringsprojektet Suicide Prev... Läs vidare

Detaljer

Mer information finns på följande url: http://et.ims.su.se