Queera rörliga bilder

Project

Tidsperiod: 2013 – 2015

Forskningsområden
Filmvetenskap

Beskrivning

Ingen beskrivningstext finns tillgänglig.

Om deltagaren

Ingrid Ryberg

Jag är fil.dr. i filmvetenskap med inriktning mot frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. Jag är även verksam inom det konstnärliga... Läs vidare

Detaljer