Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
"Arctic Governance and the Question of Fit in a Globalized World” 2015 - 2019 Miyase Christensen, Annika E. Nilsson
“Cosmopolitanism from the Margins" 2013 - 2017 Miyase Christensen, Andre Jansson, Tindra Thor
“Crosscuts Stockholm Environmental Film Festival” 2018 - 2019 Miyase Christensen
Demokratins drivkrafter 2015 - 2017 Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Torbjörn Nilsson, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen, Kjell Östberg
Gender and Work, Del 2 2017 - 2021 Karin Hassan, Jezzica Israelsson, Örjan Kardell, Caroline Lindroth, Jonas Lindström, Sofia Ling, Marie Tengroth Ulväng, Maria Ågren
I-Media-Cities 2016 - 2019 Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter
“Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” 2019 - 2021 Miyase Christensen, Nina Wormbs
“Models, Media, and Arctic Climate Change" 2009 - 2013 Miyase Christensen, Ralf Döscher, Annika E. Nilsson, Sverker Sörlin, Nina Wormbs
Oscar Nigh in Hollywood 2013 - 2018 Elizabeth Castaldo Lundén
Oscars röda matta-fenomens globala påverkan 2020 - 2021 Elizabeth Castaldo Lundén
Surrealismen i Sverige, 1930–2000: Mellan närvaro och frånvaro 2020 - 2024 Andrea Kollnitz, Kristoffer Noheden
Warner Oland i gränslandet: Transnationell identitet och hybridkultur i den klassiska Hollywoodfilmens marginal 2018 - 2021 Kim Khavar Fahlstedt