Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Special Issue: Fashion Practice 2017 - 2019 Lauren Downing Peters, Marco Pecorari
Med fantasin mot antropocentrismen: Djur i surrealismen 2017 - 2020 Kristoffer Noheden
Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken 2017 - 2020 Mattias Ekman
Gender and Work, Del 2 2017 - 2021 Karin Hassan, Jezzica Israelsson, Örjan Kardell, Caroline Lindroth, Jonas Lindström, Sofia Ling, Marie Tengroth Ulväng, Maria Ågren
Att ge röst åt det förflutna: Vittnesmål och minnesarbete i dokumentärfilmen 2017 - 2019 Malin Wahlberg
Women's Film History Network: Norden 2016 - 2017 Ingrid Stigsdotter
Hollywood Stardom Manuals: Conceptions and Pedagogies of Silent Film Acting 2016 - 2020 Doron Galili
Special Issue: The International Journal of Fashion Studies 2016 - 2018 Alessandro Bucci, Lauren Downing Peters, Chiara Faggella, Marco Pecorari
I-Media-Cities 2016 - 2019 Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter
Hush! The Aesthetics of Silence in Early Sound Film (c. 1927–1934) 2016 - 2018 Daniel Wiegand
Mellan Flickorna och Amorosa 2016 - 2019 Ingrid Ryberg
Kulturjournalistikens världar 2016 - 2019 Kristina Riegert, Anna Roosvall, Andreas Widholm
Arctic Governance and the Question of Fit in a Globalized World 2016 - 2019 Tom Buurman Matheus, Miyase Christensen, Annika E. Nilsson
Djur i den surrealistiska filmen 2016 - 2017 Kristoffer Noheden
Gender Equality Deficit: introducing feminist perspectives on public debates on economics 2016 - 2017 Anna Elomäki , Johanna Kantola, Anu Koivunen, Hanna Ylöstalo
"Arctic Governance and the Question of Fit in a Globalized World” 2015 - 2019 Miyase Christensen, Annika E. Nilsson
Filmens mellanstationer och underhållningens infrastruktur: Hollywood i Sverige innan ljudfilmen 2015 - 2017 Joel Frykholm
Screening Protest 2015 - 2018 Karin Becker, Luiza Chiroiu, Diana-Andreea Grecu, Martin Karlsson, Martin Karlsson, Ola Lopatynska, Alexa Robertson
Resistance-by-recording 2015 - 2018 Kari Andén-Papadopoulos
Fashion and the Moving Image 2015 - 2015 Elizabeth Castaldo Lundén, Chiara Faggella, Natalie Snoyman, Louise Wallenberg