Nya böcker

Handbook on Working Towards Gender Equality in the Media.: IAWRT and the Gender Mainstreaming Project.

The Handbook on Working Towards Gender Equality in the Media showcases IAWRT members’ experiences and best practices of working towards advancing gender equality and women’s positions in and throug... Läs vidare

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former för marknadstryck som i vår tid tenderar att undermi... Läs vidare