Nya böcker

Gebannte Bewegung: Tableaux vivants und früher Film in der Kultur der Moderne

Als Tableaux vivants oder ‹lebende Bilder› bezeichnet man von lebenden Personen nachgestellte Gemälde oder Skulpturen. Um 1900 erfreute sich diese eigenartige Form der Schaustellung unter anderem a... Läs vidare

Mediers känsla för kön

Medier kan ses som ett av de viktigaste områden för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare. I vår medieanvändning konsumerar vi ett alltmer... Läs vidare