Nya böcker

Arctic Geopolitics, Media and Power

Reviews 'This book is a must read for all interested in the development of the Arctic. Investigating international media and how they frame the understanding of a region that few people have first... Läs vidare

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former för marknadstryck som i vår tid tenderar att undermi... Läs vidare