Nya böcker

Chinatown Film Culture: The Appearance of Cinema in San Francisco's Chinese Neighborhood, 1906-1915

This study investigates film culture in San Francisco's Chinatown between the years 1906 and 1915. While Chinatowns have figured in several studies of representation in classical Hollywood cinema, ... Läs vidare

Mediers känsla för kön

Medier kan ses som ett av de viktigaste områden för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare. I vår medieanvändning konsumerar vi ett alltmer... Läs vidare