Nya böcker

Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner.

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Hur bidrar kulturjournalistiken till förståelsen av brännande samtidshändelser och samhällsfrågor? Är kulturjournalisternas oro för... Läs vidare

Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930

Med tvål, vatten och flit handlar om människors förhållningssätt och praktiker kring renlighet och hälsa årtiondena kring sekelskiftet 1900. Vid den här tidpunkten hade de vetenskapliga rönen om hu... Läs vidare