Allt mindre tid för grävande journalistik

Publication

Författare
Kerstin Brunnberg, Göran Ellung, Erik Palm, Ester Pollack, Andreas Widholm

Förlag / Utgivare
Stiftelsen Grävfonden

Abstrakt

Digitaliseringen och den explosionsartade utvecklingen av sociala medier har underlättat spridningen av desinformation och undergrävt mediebranschens traditionella affärsmodeller. Behovet av och efterfrågan på granskande journalistik är mycket stor i denna tid, samtidigt som många redaktioner pressas hårt ekonomiskt. Journalister och journalistik ifrågasätts och hotas. Stiftelsen Grävfonden har tillsammans med Stockholms universitet och Journalistförbundet genomfört en kartläggning av tillståndet och arbetsvillkoren för den grävande journalistiken på svenska redaktioner. Undersökningen är den första i sitt slag. Syftet är att få en samlad bild av villkoren för det granskande uppdraget på landets redaktioner.

Visa mer

Detaljer

  • Typ:
    Vetenskaplig rapport (övrigt (populärvetenskap, debatt, mm))
  • Publicerad:
    2021
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Svenska

Om författarna

Ester Pollack

Ester Pollack, fil. dr, är professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. Pollack disputerade i 2001 me... Läs vidare

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies at Stockholm University, Sweden. He received his PhD from the same department in 2011. His research addresses the relationship between media, politics and cult... Läs vidare

Referens

Brunnberg, K., Ellung, G., Palm, E., Pollack, E. and Widholm, A. (2021). Allt mindre tid för grävande journalistik. Stockholm: Stiftelsen Grävfonden. Available at: https://storage.googleapis.com/fgj/2021/09/GravfondenRapport21.pdf [Accessed 8 Dec. 2022].