Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Publication

Författare
Mattias Ekman

Förlag / Utgivare
Delmi Policy Brief 2021:8

Abstrakt

I följande policy brief presenteras resultat från det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris. Projektet, som leds av Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, har syftat till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten. Brief:en innefattar resultat från studier av internetoffentligheter, ledarjournalistik och yttranden från folkvalda politiker.

Visa mer

Detaljer

  • Typ:
    Vetenskaplig rapport (övrigt (populärvetenskap, debatt, mm))
  • Publicerad:
    2021
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Svenska

Om författaren

Mattias Ekman

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet. Mattias Ekmans forskning rör sig över två fält. Det första rör rasism och digitala medier, och syftar till att skapa förståelse för hur... Läs vidare

Referens

Ekman, M. (2021). Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken. Stockholm: Delmi Policy Brief 2021:8.