Kapitel i antologi

"I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden"

Publication

Kapitelförfattare
Paula von Wachenfeldt

Förlag / Utgivare
Carlsson Bokförlag

Detaljer

Om författaren

Paula von Wachenfeldt

Paula von Wachenfeldt, Senior Lecturer and Head of Studies at the Centre for Fashion Studies, holds a PhD in French literature. She teaches at basic and advanced level and supervises Master and PhD students. In her reserach she has examined the in... Läs vidare

Referens

von Wachenfeldt, P. (2015). "I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden". Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion, Tallin: Carlsson Bokförlag.