Minne, medier och materialitet

Redaktör
Trond Lundemo

Förlag / Utgivare
Makadam

Beskrivning

Historiemedvetandet har skiftat mellan olika tider beroende på sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Dessa skiften har sin grund i olika historiografiska praktiker, minnestekniker och minnesfunktioner, och historiografin och minnet måste därmed själva historiseras. För att förstå historiemedvetandets förändringar blir det därför avgörande att undersöka vilka medier, tekniker och historiografiska praktiker som har använts för att göra en plats meningsfull genom att tilldela den en historia och därmed göra den minnesbärande. På så sätt kan platsen betecknas som ett monument, ett kulturarv eller en minnesinstitution och därmed skiljas från andra platser. Monumentet och dess gränsdragningar är centrala i hela den västliga estetiken, från skulpturens sockel till måleriets ram, men också i religiösa praktiker, inom institutioner som museet samt i hemmet. Dessa tekniker och praktiker för minnes- och historieproduktion är ofta omdebatterade och sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor skapar både möjligheter och sätter gränser för historiemedvetandet under en viss epok så även vår egen.I "Minne, medier och materialitet", som är den tredje fristående delen i trebandsverket "Historiens hemvist", fokuserar fjorton forskare på minnespolitiska och historiografiska implikationer och mediala praktiker. De utgår från museer, arkiv, litterära och konstnärliga gestaltningar, liksom från rymden, i sina försök att tydliggöra de historiografiska praktikernas påverkan på vårt historiemedvetande och således på vårt sätt att minnas och förstå medier, platser och föremål som minnesbärande "monument".Volymen är redigerad av Johan Hegardt, docent i arkeologi och forskare vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, och Trond Lundemo, docent i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, båda knutna till forskningsprogrammet "Tid, minne, representation".

Visa mer

Detaljer

 • Typ:
  Samlingsverk / Antologi (refereegranskat)
 • Publicerad:
  2016
 • Förlag / Utgivare:
 • Språk:
  Svenska
 • ISBN:
  9789170612022
 • Upplaga:
  1st
 • Sidor:
  420

Om redaktören

Trond Lundemo

Trond Lundemo har varit verksam som docent och universitetslektor vid Institutionen för mediestudier sedan 2000. Han disputerade vid Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 1996 med avhandlingen “Bildets oppløsning; Filmens beve... Läs vidare

Referens

Lundemo, T. (ed.). (2016). Minne, medier och materialitet. Stockholm: Makadam.