Skandalernas Marknadsplats

Politik, Moral och Mediedrev

Redaktörer
Sigurd Allern, Ester Pollack

Förlag / Utgivare
Fagbokforlaget

Beskrivning

Politiska skandaler är i sin moderna form oupplösligt förbundna med nyhetsmedierna. Den här boken riktar ett kritiskt sökarljus mot hur press och TV förvaltar sin definitionsmakt när politiska ledare skandaliseras genom kampanjpräglade mediedrev. Bland frågorna som diskuteras är: Hur viktiga och väsentliga är de normbrott som tas upp? Hur utnyttjas skandaler av politiska motståndare och rivaler? Är karaktärsmord och demonisering typiska drag i nyhetsrapporteringen? Vilka etiska dilemman möter journalister – och publiken – i en sådan process? Behandlas kvinnliga och manliga politiker olika?

Skandalenes markedsplass bygger på fallstudier av sådana politiska skandaler som under åren 2006-2008 fick en mycket omfattande medieuppmärksamhet. De flesta exemplen är hämtade från norsk politik, där skandaliseringen ledde till avgång för LO-ledaren, två statsråd och ordföranden i Oslos kommunfullmäktige. Ett kapitel ägnas åt mediedrevet som slutade med att två ministrar fick avgå kort tid efter att Reinfeldt-regeringen tog över makten i Sverige.

Visa mer

Detaljer

 • Typ:
  Samlingsverk / Antologi (refereegranskat)
 • Publicerad:
  2009
 • Förlag / Utgivare:
 • Språk:
  Norska
 • ISBN:
  978-82-450-0847-0
 • Upplaga:
  1st
 • Sidor:
  225

Om redaktörerna

Sigurd Allern

Utbildning: Dr.polit. vid Universitetet i Bergen (1997). Magistergrad i sociologi, Universitetet i Oslo, 1974. Professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stoc... Läs vidare

Ester Pollack

Ester Pollack, fil. dr, är professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. Pollack disputerade i 2001 me... Läs vidare

Referens

Allern, S. and Pollack, E. (eds.). (2009). Skandalernas Marknadsplats: Politik, Moral och Mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget.