New Nordic journalism research

Challenges and perspectives

Redaktörer
Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Förlag / Utgivare
Nordicom

Beskrivning

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudier, enheten JMK, vid Stockholms universitet, etablerade under åren ett forum för kontakt och samverkan mellan seniora och juniora forskare inom forskningsfältet journalistik. En stor del av aktiviteterna inom nätverket handlade om regelbundet arrangerade seminarier och workshops för doktorander med diskussioner relaterade till de unga forskarnas presentationer av papers. Ett nytt nummer av Nordicom Review (volume 34, Special issue December 2013), med Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk och Ester Pollack som redaktörer, representerar ett urval av sådana papers i artikelform, skrivna av nuvarande eller tidigare doktorander och i de flesta fall relaterade till deras avhandlingsprojekt.

Visa mer

Detaljer

 • Typ:
  Samlingsverk / Antologi (refereegranskat)
 • Publicerad:
  2013
 • Förlag / Utgivare:
 • Språk:
  Engelska
 • ISBN:
  978-91-86523-83-1
 • Upplaga:
  1st
 • Sidor:
  169

Om redaktörerna

Sigurd Allern

Utbildning: Dr.polit. vid Universitetet i Bergen (1997). Magistergrad i sociologi, Universitetet i Oslo, 1974. Professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stoc... Läs vidare

Ester Pollack

Ester Pollack, fil. dr, är professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. Pollack disputerade i 2001 me... Läs vidare

Referens

Allern, S., Bødker, H., Eide, M., Lauk, E. and Pollack, E. (eds.). (2013). New Nordic journalism research: Challenges and perspectives. Göteborg: Nordicom.