Transnational and National Media in Global Crisis

the Indian Ocean Tsunami

Redaktörer
Maria Hellman, Birgitte Mral, Kristina Riegert, Alexa Robertson

Förlag / Utgivare
Hampton Press

Detaljer

  • Typ:
    Samlingsverk / Antologi (övrigt vetenskapligt)
  • Publicerad:
    2010
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Engelska

Om redaktörerna

Kristina Riegert

Kristina Riegert disputerade i statsvetenskap varefter hon arbetade som lektor i journalistik och docent inom medie- och kommunikationsvetenskap. Läs vidare

Alexa Robertson

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på masterprogrammet vid IMS. Hon är utbildad historiker med en filosofie kandidatexamen från Stirling och en masterexamen från L.S.E. Hon flyttade till IMS efter fler... Läs vidare

Referens

Hellman, M., Mral, B., Riegert, K. and Robertson, A. (eds.). (2010). Transnational and National Media in Global Crisis: the Indian Ocean Tsunami. Cresskill: Hampton Press.