Den granskande makten

Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

Publication

Författare
Magnus Danielson

Handledare
Sigurd Allern, Ester Pollack

Förlag / Utgivare
Stockholms universitet

Abstrakt

SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt.

Journalistisk granskning av makt utgör ett sätt på vilket det demokratiska samhället hanterar vissa typer av överträdelse, skuld och ansvar. Uppdrag granskning kan i det sammanhanget ses och undersökas som en social institution som agerar inom det rätts-moraliska området. Reportrar identifierar överträdelser, leder i bevis, intervjuar offer och vittnen, ställer överträdare till svars samt initierar diskussioner kring rättvisa, moral och samhällsansvar. En narrativ analys av fem utvalda program inriktar sig på att undersöka hur programmets granskningar konstruerar institutionell identitet samt formerar, reproducerar och legitimerar journalistikens egen makt och legitimitet då de presenteras i rättsnarrativ form.

En kvantitativ innehållsanalys av Uppdrag gransknings samtliga program mellan 2001-2014 ger svar på frågorna: Vilka makthavare granskas? Vilken typ av maktmissbruk eller missförhållanden handlar granskningarna om, inom vilka problem- och samhällsområden görs de?

Fem journalister har också intervjuats i syfte att ge perspektiv på deras egna tankar, reflektioner och åsikter om journalistik och makt.

Avhandlingen utgör ett bidrag till den fortlöpande diskussion om mediernas makt och förhållande till makt som efterlyses i demokratiutredningen SOU, 2000:1 ”En hållbar demokrati”

Visa mer

Detaljer

 • Typ:
  Avhandling (refereegranskat)
 • Publicerad:
  2016
 • Förlag / Utgivare:
 • Språk:
  Svenska
 • ISBN:
  978-91-7649-520-9

Om författaren

Magnus Danielson

Född 1961, bor i Stockholm. Fil. dr. i journalistik, fil. mag. i historia, och fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Läs vidare

Referens

Danielson, M. (2016). Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.