Bildets oppløsning

Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv

Publication

Författare
Trond Lundemo

Handledare
Jan Olsson

Förlag / Utgivare
Spartacus

Detaljer

  • Typ:
    Avhandling (övrigt vetenskapligt)
  • Publicerad:
    1996
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Norska

Om författaren

Trond Lundemo

Trond Lundemo har varit verksam som docent och universitetslektor vid Institutionen för mediestudier sedan 2000. Han disputerade vid Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 1996 med avhandlingen “Bildets oppløsning; Filmens beve... Läs vidare

Referens

Lundemo, T. (1996). Bildets oppløsning: Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv. Diss. Stockholms universitet. Oslo: Spartacus.