Approaches to urban representations on film: a research overview

Publication

Abstrakt

I-Media-Cities, lett av Ingrid Stigsdotter, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars mål är att utveckla teknik för tillgängliggörande och automatiserad annotering av kulturinstitutioners audiovisuella samlingar, och på så sätt möjliggöra forskningsinsatser från olika discipliner på den här typen av arkivmaterial. Projektet är finansierat av Horizon2020 i utlysningen ”Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities” med ämnesinriktningen ”Innovation ecosystems of digital cultural assets”. I-Media-Cities har som namnet antyder ”städer” som fokus och Stockholms Universitets arbetsinsats har så kallade ”stadsfilmer” från Svenska Filminstitutets samlingar i fokus. Vid projektets slut ska forskare – i första hand – och andra potentiella besökare – i andra hand – kunna se så kallade stadsfilmer och relaterat material från nio europeiska städer (varav Stockholm är en) i e-miljöer som anpassas för respektive användargrupp med avancerade sökverktyg, kontextualiserande material, och interaktiva funktioner.

Visa mer

Detaljer

  • Typ:
    Vetenskaplig rapport (övrigt vetenskapligt)
  • Publicerad:
    2018
  • Förlag / Utgivare:
  • Språk:
    Engelska

Om författarna

Maaret Koskinen

Maaret Koskinen is professor emeritus in Cinema Studies at the Department of Media Studies, and has been visiting professor at various universities (e.g. Fulbright Fellow at Cornell). Her publications on Ingmar Bergman, authorship, intermediality,... Läs vidare

Ingrid Stigsdotter

Ingrid Stigsdotter completed her university education in the UK, but after finishing her PhD thesis at the University of Southampton in 2008 she returned to Sweden, where she has taught Film Studies and Visual Culture at several different universi... Läs vidare

Referens

Koskinen, M. and Stigsdotter, I. (2018). Approaches to urban representations on film: a research overview. Available at: http://imediacities.eu [Accessed 11 Aug. 2022].