Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

(Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning 2019:6)

Publication

Abstrakt

Denna rapport dokumenterar den inledande fasen av ett pedagogiskt förändringsarbete som initierades vid Enheten för filmvetenskap under hösten 2018. Projektets långsiktiga mål är att förbättra det stöd som enheten erbjuder studenter som skriver examensarbete (30hp) inom ramen för mastersprogrammet i filmvetenskap, vilket i sin tur kan antas bidra till bättre genomströmning och uppsatser av högre kvalitet.

Visa mer

Detaljer

Om författaren

Joel Frykholm

I'm Postdoctoral Research Associate at the Section for Cinema Studies, Department of Media Studies, Stockholm University. My primary research interest is early American cinema, including issues of industrial and cultural change, historic reception... Läs vidare

Referens

Frykholm, J. (2019). Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet: (Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning 2019:6). Stockholm: Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet. Available at: http://su.figshare.com/articles/F_rb_ttringar_av_st_dsystemet_f_r_uppsatsskrivande_inom_ramen_f_r_Master_s_Program_in_Cinema_Studies_vid_Stockholms_universitet/8287979/1 [Accessed 5 Oct. 2022]. doi: 10.17045/sthlmuni.8287979.v1.