Alla typer

Publicerad Titel Typ Författare
2022 Narrating “Their War” and “Our War”: The Patriotic Journalism Paradigm in the Context of Swedish and Ukrainian Conflict Coverage Artikel i tidskrift Gunnar Nygren, Dariya Orlova, Nina Springer, Daria Taradai, Andreas Widholm
2022 Managing Public Service: The Harmonization of Datafication and Managerialism in the Development of a News-Sorting Algorithm Artikel i tidskrift Jörgen Rahm-Skågeby, Torbjörn Rolandsson, Andreas Widholm
2022 Kulturjournalistikens roller i den digitala medieekologin Kapitel i antologi Andreas Widholm
2022 Medielandskapets förändringar och kulturjournalistikens kriser Kapitel i antologi Andreas Widholm
2022 Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner. Samlingsverk / Antologi Kristina Riegert, Anna Roosvall, Andreas Widholm
2022 Reporting Fashion: Fashioning Moving Images from Newsfilms to Web Series Kapitel i antologi Elizabeth Castaldo Lundén
2022 A softer kind of hard news?: Data journalism and the digital renewal of public service news in Sweden Artikel i tidskrift Ester Appelgren, Andreas Widholm
2022 Screen decorum: Silent Hollywood and neoclassical concepts of acting Artikel i tidskrift Doron Galili
2022 Be Gay, Do Crime? The Construction of Ocean’s 8 as a Lesbian Heist Movie. Konferensbidrag Esmé Fransen
2022 What Was Your Question?: Deciphering How the Digital Humanities Can Aid the Study of Fashion Konferensbidrag Elizabeth Castaldo Lundén
2022 Branding the Oscarcast: The public relations strategies that established the Academy Awards ceremony as a media spectacle Artikel i tidskrift Elizabeth Castaldo Lundén
2022 The great replacement: Strategic mainstreaming of far-right conspiracy claims Artikel i tidskrift Mattias Ekman
2022 Modern Minotaurs: Surrealism, Myth, and Magic in the 1930s Kapitel i antologi Kristoffer Noheden
2022 Spectacular Costume Design: The Dialectics of Above-the-line Recognition and Below-the-line Labour Konferensbidrag Elizabeth Castaldo Lundén
2022 The Precariousness of Jewish Visibility: Surviving Antisemitism in Swedish Cinema Artikel i tidskrift Jonathan Rozenkrantz
2022 Lesbian Desire, Misandry, and Porno Violence in the Fashion Film, 2009-2012 Kapitel i antologi Louise Wallenberg
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör rent hus. Hem och huslighetsideal i Härjedalen ca 1850–1900 Kapitel i antologi Marie Tengroth Ulväng
2021 Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 Samlingsverk / Antologi Johanna Annola, Annelie Drakman, Marie Tengroth Ulväng
2021 Hvem publiserer hva? Hvordan kjønn påvirker publiseringsgrad Kapitel i antologi Greta Gober, Øystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare
2021 Fra unntak til norm – å utvikle resiliens i et nettverk Kapitel i antologi Ylva Elvin-Nowak, Greta Gober, Lotta Snickare