Kapitel i antologier

Publicerad Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2022 Kulturjournalistikens roller i den digitala medieekologin Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner Andreas Widholm
2022 Medielandskapets förändringar och kulturjournalistikens kriser Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner Andreas Widholm
2022 Reporting Fashion: Fashioning Moving Images from Newsfilms to Web Series Insights on Fashion Journalism Elizabeth Castaldo Lundén
2022 Modern Minotaurs: Surrealism, Myth, and Magic in the 1930s Surrealism and Magic: Enchanted Modernity Kristoffer Noheden
2022 Lesbian Desire, Misandry, and Porno Violence in the Fashion Film, 2009-2012 Fashion, Performance and Performativity Louise Wallenberg
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör rent hus. Hem och huslighetsideal i Härjedalen ca 1850–1900 Med tvål, vatten och flit. hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 Marie Tengroth Ulväng
2021 Hvem publiserer hva? Hvordan kjønn påvirker publiseringsgrad Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring Greta Gober, Øystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare
2021 Fra unntak til norm – å utvikle resiliens i et nettverk Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring Ylva Elvin-Nowak, Greta Gober, Lotta Snickare
2021 Marvelous Montage: Surrealism and Film Surrealism Beyond Borders Kristoffer Noheden
2021 Surrealist Cinema in the Anthropocene: Nelly Kaplan, Jan Švankmajer, and the Revolt of Animals Surrealism and Film after 1945: Absolutely Modern Mysteries Kristoffer Noheden
2021 Neural attunment to others: Shame, social status, and rewarded viewing in reality television in Sweden Mediated Shame of Class and Poverty Across Europe Anja Hirdman
2021 History in the Making: Minor Immigrant Film Studies as Memory Activism Negotiations of Migration John Sundholm
2021 Film Surrealism: Cambridge Critical Concepts Kristoffer Noheden
2021 Nature, Mechanically Reproduced: Surrealist Film and Photograpy Between the Wars Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939 Kristoffer Noheden
2021 Negotiating motherhood in Sweden: On and Off Screen Mothers and Motherhood: Negotiating the international audio-visual industry Maria Jansson, Louise Wallenberg
2021 "En såffa något kostbar": Snickarna, möblerna och hushållen i västra Härjedalen 1780-1870 Härjedalsrokoko under två sekler: Om schatullmakaren Jöns Ljungberg och hans landskap Marie Tengroth Ulväng
2021 The Time of Our Lives Marianna Christofides: Days In Between John Sundholm
2021 Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier Journalistik i Coronans tid Fredrik Mårtenson, Andreas Widholm
2021 Finland Returning to War on Screen: The Unknown Soldier of 2017 Nordic War Stories: World War II as History, Fiction, Media, and Memory John Sundholm
2021 In Search of "The Edison Biograph Company": Film History through Philippine Archives Provenance and Early Cinema Nadi Tofighian