Kapitel i antologier

Publicerad Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2020 Domböcker Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 Caroline Lindroth, Carl Mikael Carlsson, Marie Tengroth Ulväng, Maria Ågren
2020 Platsen, tiden, människorna Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 Örjan Kardell, Jonas Lindström, Marie Tengroth Ulväng
2019 Digital Sociality: Groups and the emotional imprint of algorithmic patterns Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the digital age Anja Hirdman
2019 George Kleine and the Institutional Film Exchange: An Experiment in Nontheatrical Film Distribution, 1921–1929 The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s Joel Frykholm
2019 Introduction The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s Joel Frykholm, Marina L. Dahlquist
2019 Anti-Immigrant Sentiments and Mobilization on the Internet. The SAGE Handbook of Media and Migration Mattias Ekman
2019 Användningen av digitala arkiv inom humaniora Humanistiska fakultetens jubileumsserie - Nedslag inom Humaniora Elizabeth Castaldo Lundén
2019 Charlie Chan’s Last Mystery, or, the Transcultural Disappearance of Warner Oland Nordic Film Cultures and Cinemas of Elsewhere Kim Khavar Fahlstedt
2019 Let us roam the night together: Articulation and Representation in Tongues Untied and Moonlight Hollywood at the Intersection of Identity Louise Wallenberg
2019 Journalistiken och nyhetskällorna Handbok i journalistikforskning Mattias Ekman
2019 ’One should always be able to do something’: Social Engineering and Organization in the Family Politics of Alva Myrdal Women Writers in Organization Studies Torkild Thanem, Louise Wallenberg
2019 Ingmar Bergman - minne, arkiv, arkeologi Ingmar Bergman mellan teori och praktik. Reflektioner av forskare och konstnärer Maaret Koskinen
2019 Kön, källor och ämnen i nyhetsjournalistiken Nyheter - alltmer en tolkningsfråga? Anja Hirdman
2019 Allt mer tolkande journalistik: Subjektivitet, åsikter och känslor i nyhetsmedierna Nyheter – allt mer en tolkningsfråga: Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 Anna Roosvall, Andreas Widholm
2019 Passageraren, eller hur jag tycker det är att resa Apropå Eric M. Nilsson. En antologi om Eric M. Nilssons filmer Malin Wahlberg
2019 Fil(m)osofiska valfrändskaper. Eric M. Nilsson och Lars Gyllensten Apropå Eric M. Nilssson. En antologi om Eric M. Nilssons filmer Maaret Koskinen
2019 Broadcasting Against the Grain: The Contradictory Roles of RT in Global Media Age Transnational Media: Concepts and Cases Liudmila Voronova, Andreas Widholm
2019 New Nordic Noir: Political Scandals as Drama and Media Hunts The Routledge Companion to Media and Scandal Sigurd Allern, Ester Pollack
2019 Костюмы у Бергмана: очевидный гендер, неясный пол Грани таланта. К 100-летию Ингмара Бергмана. Москва Louise Wallenberg
2019 Myth The International Encyclopedia of Surrealism Kristoffer Noheden