Kapitel i antologier

Publicerad Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2016 Journalistik, rättvisa och rättigheter Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskarantologi om en demokrati i förändring Anna Roosvall
2016 Media and Nationalism The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism Anna Roosvall
2016 Journalistik som kollektiv nytta Människorna, ederna & marknaden Sigurd Allern, Ester Pollack
2016 Journalistik om kultur Journalistik i förändring Anna Roosvall, Andreas Widholm
2016 Film och litteratur i svenskundervisningen: Exemplet Sommaren med Monika Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora Anna Sofia Rossholm
2016 Mediedrev och politiska skandaler Medielandskapet Ester Pollack
2016 Chance and Play or, Marvellous Machines: A Forgotten Swedish Film Avant-garde A Cultural History of the Avant-Garde in The Nordic Countries 1950-1975 John Sundholm
2016 Nordic Political Scandals: frequency, types and consequences Mediated Scandals – Gründe, Genese und Folgeeffekte von mediale Skandalenberichterstattung Sigurd Allern, Ester Pollack
2016 'Edison’s Ideal' and the Visual Technics of the Sublime Exposing the Film Apparatus: The Film Archive as a Research Laboratory Gert Jan Harkema, Amanda du Preez
2016 Sweden: Circumvention and the Quest for Privacy Geoblocking and Global Video Culture Chris Baumann
2016 Images that last? Iraq videos from YouTube to WikiLeaks Image Operations: Visual Media and Political Conflict Christian Christensen
2016 WikiLeaks and “Indirect” Media Reform Strategies for Media Reform: International Perspectives Christian Christensen
2016 All politics is local: Anonymous and the Steubenville/Maryville rape cases The Routledge Companion to Social Media and Politics Christian Christensen
2016 The relevance of Marx's theory of primitive accumulation for media and communication research Marx in the age of digital capitalism Mattias Ekman
2015 Femininitet som spektakel: Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar Mediers känsla för kön. Feministisk medieforskning Anja Hirdman
2015 Everyday Expertise: instructional videos on YouTube Debates for the Digital Age: The Good, the Bad, and the Ugly of our Online World Lina Rahm, Jörgen Rahm-Skågeby
2015 Schein som mediemänniska: att försöka definiera massmedia, och att definieras av dem Massmedieproblem. Mediestudiets formering 1960-1980 ( Louise Wallenberg
2015 The Promise of Touch: turns to affect in feminist film theory Feminisms. The Key Debates Vol. 5 Anu Koivunen
2015 Pr-byråene og politikken Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon Sigurd Allern
2015 Politisk journalistikk på norsk: sjangrer og maktrelasjoner Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon Sigurd Allern