Kapitel i antologier

Publicerad Titel Samlingsverk / Antologi Författare
2014 Introduktion Modernism och mode Andrea Kollnitz, Louise Wallenberg
2014 Ménilmontant: kön, klass och det moderna Modernism och mode Louise Wallenberg
2014 Watching football in the fan park: Mediatization, spectatorship and fan identity The Ashgate research companion to fan cultures Karin Becker, Robert Kautsky, Andreas Widholm
2014 Foreign correspondents in Sweden: Professional challanges and strategies of domestication Mapping Foreign Correspondence in Europe Jessica Gustafsson, Andreas Widholm
2014 Kassetten, radion och hemdatorn Återkopplingar: Medier, historier, praktiker, fält Jörgen Rahm-Skågeby
2014 Alltid redan en aktivitet: åskådarskap och estetiska lärprocesser Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser Marta Mund, Jonathan Rozenkrantz
2014 Euromedia: Integration and Cultural Diversity in a Changing Media Landscape G Alexa Robertson
2014 Foreign News: A Flagship of the Nation in an Age of Globalization Imagined Identities: Identity Formation in the Age of Globalization Anna Roosvall
2014 'Performed live and talking. No kinematograph.' Amateur performances of tableaux vivants and local film exhibition in Germany around 1900. Performing New Media, 1890–1915. Daniel Wiegand
2014 Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi. Marx geri döndü: medya, meta ve sermaye birikimi Mattias Ekman
2014 Allvarsamma lekar: Receptionen av Play och "lilla hjärtat" Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet och kakofoni Ingrid Stigsdotter
2014 A vulnerable diversity: Perspectives on cultural diversity polices in Swedish public service media National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe Gunilla Hultén
2014 Children’s well-being and communication Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective Florencia Enghel
2014 Textilbadet: Kläder och konsumtion Fråga föremålen: handbok till historiska studier av materiell kultur Marie Tengroth Ulväng
2013 Ideal manlighet i Harlequinromanen Kvinnorna gör mannen Anja Hirdman
2013 A Matter of Quality: Americanism and Public Service in Early Swedish Television Making Cultural History: New Perspectives on Western Heritage Tove Thorslund
2013 Stories of National and Transnational Memory. Renegotiating the Finnish Conception of Moral Witness and National Victimhood Finland’s Holocaust: History and Silence John Sundholm
2013 Finland at War on Screen since 1989. Prosthetic Memory and Affirmative Historiography European Cultural Memory Post-89 John Sundholm
2013 Communication, development and social change: future agendas Global Communication: New Agendasin Communication Florencia Enghel
2013 Internet Freedom, Nuanced Digital Divide, and the Internet Craftsman The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective Sascha D. Meinrath, Benjamin Lennett, James Losey