Avhandlingar

Publicerad Titel Författare
2016 Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning Magnus Danielson
2016 Chinatown Film Culture: The Appearance of Cinema in San Francisco's Chinese Neighborhood, 1906-1915 Kim Khavar Fahlstedt
2015 Monsterkroppar: Transformation, transmedialitet och makeoverkultur Kristina Stenström
2015 Haloed Objects on Mental Parade: Myth and Magic in Post-War Surrealist Cinema Kristoffer Noheden
2015 Sorgens avtryck: Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor Anette Forsberg
2014 Video letters, mediation and (proper) distance: A qualitative study of international development communication in practice Florencia Enghel
2012 Bridging the blocked river: A study on internet and mobile phone practices within an environmental movement between 2005 and 2008 in Argentina and Uruguay Virginia Melián
2012 Landet bortom horisonten: En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959-2009 Thomas Petersson
2012 Voicing the Slum: Youth, Community Media and Social Change in Nairobi Jessica Gustafsson
2011 TV-ledning i konkurrens: En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000 Johan Lindén
2011 Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity Andreas Widholm
2011 Den globala rättviserörelsen i svenska medier: Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism Mattias Ekman
2011 Lokalradio och kommersiell radio 1975−2010: En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens Michael Forsman
2011 The Limits of the New Public Diplomacy: Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute James Pamment
2010 Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne Michael Westerlund
2009 Mellan lag och moral: Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet Yvonne Andersson
2008 Media Crisis Decision Making: A Case Study of SR (Swedish Radio), SVT (Swedish Television) and TV4 Eva-Karin Olsson
2008 Klasstolkningar: En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter Sven Ross
2008 British Audiences and Approaches to European Cinema: Four Case Studies of Responses to French and Swedish Film in the UK Today Ingrid Stigsdotter
2008 Nazityskland i populärkulturen: Minne, myt, medier Eva Kingsepp