Filmvetenskap, Stockholms Universitet

Din sökning gav 2 träffar

Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

Av Joel Frykholm

Denna rapport dokumenterar den inledande fasen av ett pedagogiskt förändringsarbete som initierades vid Enheten för filmvetenskap under hösten 2018... Läs vidare