Institutet för mediestudier

Din sökning gav 9 träffar

Mindre politik och mer dramatik?

Av Andreas Widholm

I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och ... Läs vidare

Kulturjournalistik: Journalistik om kultur

Av Anna Roosvall, Andreas Widholm

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom ... Läs vidare

Rom-register och brott på topp

Av Ester Pollack, Anna Roosvall

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men vår studie av rapportering om romer i Aftonblade... Läs vidare

Visuella nyhetsmedier

Av Terje Lindblom, Maria Nilsson, Ingela Wadbring

Mediekritik driver Twitteraktivitet

Av Andreas Widholm

I det nya sociala medielandskapet kan politiker i större utsträckning än tidigare kommunicera direkt med väljarna utan att ta omvägen via de tradit... Läs vidare

Allt mer tolkande journalistik

Av Anna Roosvall, Andreas Widholm

I det här kapitlet undersöker vi hur förekomsten av tolkande journalistik varierar mellan medier, ämnesområden och över tid, samt hur den tolkande ... Läs vidare

Brottslighet och namnpublicering

Av Ester Pollack

I studien undersöks hur kriminaljournalistiken i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter förhöll sig till att namnge brottslingar 2014 och 2019 m... Läs vidare

Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier

Av Andreas Widholm

Syftet med det här kapitlet är att ge en översiktlig bild av den corona-journalistik som engagerat användare i sociala medier. Vilka typer av n... Läs vidare