Institutet för mediestudier

Din sökning gav 10 träffar

Mindre politik och mer dramatik?

Av Andreas Widholm

I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och ... Läs vidare

Kulturjournalistik: Journalistik om kultur

Av Anna Roosvall, Andreas Widholm

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom ... Läs vidare

Rom-register och brott på topp

Av Ester Pollack, Anna Roosvall

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men vår studie av rapportering om romer i Aftonblade... Läs vidare

Visuella nyhetsmedier

Av Terje Lindblom, Maria Nilsson, Ingela Wadbring

Mediekritik driver Twitteraktivitet

Av Andreas Widholm

I det nya sociala medielandskapet kan politiker i större utsträckning än tidigare kommunicera direkt med väljarna utan att ta omvägen via de tradit... Läs vidare

Allt mer tolkande journalistik

Av Anna Roosvall, Andreas Widholm

I det här kapitlet undersöker vi hur förekomsten av tolkande journalistik varierar mellan medier, ämnesområden och över tid, samt hur den tolkande ... Läs vidare

Brottslighet och namnpublicering

Av Ester Pollack

I studien undersöks hur kriminaljournalistiken i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter förhöll sig till att namnge brottslingar 2014 och 2019 m... Läs vidare

Hur vet medierna?

Av Gunnar Nygren, Andreas Widholm

Desinformation och propaganda är ett allt viktigare inslag som lyfts i bevakningen av kriget i Ukraina. Det visar en analys av nyhetsflödet i svens... Läs vidare

Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier

Av Fredrik Mårtenson, Andreas Widholm

Syftet med det här kapitlet är att ge en översiktlig bild av den corona-journalistik som engagerat användare i sociala medier. Vilka typer av n... Läs vidare