Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Din sökning gav 3 träffar

Minne, medier och materialitet

Av Trond Lundemo

Historiemedvetandet har skiftat mellan olika tider beroende på sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Dessa skiften har sin grund... Läs vidare

New Nordic journalism research

Av Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Läs vidare

Filmen i försvarets tjänst

Av Annika Wickman

Film och militär träning Vilken roll spelade filmen på svenska regementen under 1900-talets första decennier? Varför började officerare att göra fi... Läs vidare