JMK

Din sökning gav 5 träffar

New Nordic journalism research

Av Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Läs vidare

Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

Av Anna Roosvall

The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in... Läs vidare

Klasstolkningar

Av Sven Ross

The aim of this study is to analyze if and how Swedish television viewers perceive the social class position of characters and persons in different... Läs vidare

Amerikafantasier

Av Amanda Lagerkvist

This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecti... Läs vidare

Ett tongivande förnuft

Av Kristina Widestedt

Konsertrecensioner är inte bara värderingar av musikframföranden. De berättar också om sociala och kulturella sammanhang, om journalistikens samhäl... Läs vidare